Usługi - WDRAŻANIE ERP

Firmę xProfis cechuję znajomość rynku i potrzeb klientów. Od roku 2006 datuje się nasza współpraca z branżą poligraficzną. Przygotowany przez nas program xProfis Poligrafia zintegrowany z Comarch ERP OPTIMA został z sukcesem wdrożony w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych. W listopadzie 2009 r. nasz produkt został poddany procedurze certyfikacji w firmie COMARCH i otrzymał znak „Działa z COMARCH ERP OPTIMA”. Dzięki pozytywnym opiniom i rekomendacjom dotychczasowych użytkowników, notujemy stały wzrost sprzedaży rozwiązania xProfis Poligrafia + Comarch ERP OPTIMA.

 • Wdrożenia

Zwiększanie konkurencyjności firmy poligraficznej poprzez obniżanie kosztów materiałów i usług bez reorganizacji procesów jest możliwe tylko do pewnego momentu. Kiedy zostanie osiągnięta granica opłacalności produkcji, firmy poligraficzne zaczynają poszukiwać innych obszarów, dzięki którym mogą zwiększyć konkurencyjność. Jednym z rozwiązań jest poprawa efektywności procesu realizacji zlecenia. Dobry system informatyczny może znacząco w tym pomóc.

Jakie konkretnie korzyści wynikają z udanego wyboru i wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie poligraficznym? Oto niektóre z nich:

 • Szybko widoczne wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów.
 • Wyeliminowanie nierentownych zleceń. Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji, która z jednej strony pozwala uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji.
 • Wyeliminowanie nKalkulacja w systemie PROFIS Poligrafia jest sporządzana przy określeniu wielu czynników, które mają na nią wpływ, takich jak np. ceny materiałów, dostępne maszyny, koszty rozruchu, koszty pracowników, narzuty, marże usług własnych i obcych oraz wiele innych. Przy minimalnym czasie poświęconym na kalkulację, bez pomyłek, można osiągnąć maksymalny efekt – rzetelną kalkulację korzystną zarówno dla klienta jak i drukarni.ierentownych zleceń. Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji, która z jednej strony pozwala uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji.
 • Mocne narzędzie marketingowe i nowy kanał pozyskiwania Klientów poprzez wykorzystanie modułu internetowego.
 • Ilość różnorodnych transakcji dokonywanych przez Internet z roku na rok lawinowo rośnie. Umożliwienie składania zamówień przez Internet to jeszcze jeden sposób na zwiększenie ilości klientów. Będzie to możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę, bez kosztów obsługi przyjmowania zleceń.
 • Podniesienie prestiżu i wysoka jakość obsługi klienta.
 • Błyskawiczna, bezbłędna kalkulacja zakończona profesjonalnym wydrukiem lub e-mailem do klienta z pewnością podniesie prestiż każdej drukarni.
 • Redukcja błędów w obsłudze zleceń.
 • Każdy wie, jak kosztowne bywają pomyłki. Źle wystawiona faktura, zła kalkulacja, zgubione notatki, brak przepływu informacji między pracownikami. To denerwuje i kosztuje. Dzięki systemowi można wyeliminować większość tego typu niefortunnych zdarzeń.
 • Płynność realizowanych procesów w przedsiębiorstwie.
 • Każdy wie, co ma robić. Każdy jest dobrze poinformowany. Wszystko pod kontrolą. Bez systemu informatycznego jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia.
 • Podwyższenie komfortu pracy.
 • Lepsze zarządzanie danymi.
 • Zdalna prezentacja

Coraz większą popularnością wśród osób zainteresowanych systemem xProfis Poligrafia cieszą się zdalne prezentacje. Niewątpliwie jest to jedna z najwygodniejszych form zapoznania się z jego możliwościami.

Dzięki zdalnej prezentacji można zapoznać się z systemem:

 • dokładnie - nasz konsultant zaprezentuje możliwości systemu i na bieżąco odpowie na wszystkie pytania związane z systemem,
 • tanio - prezentacja odbywa się na koszt firmy PROFIS , brak kosztów dodatkowych jakie niosą za sobą inne formy prezentacji typu przejazdy itp.
 • w dogodnym czasie - istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla Klienta terminu,
 • sprawnie - nasz konsultant dokładnie wyjaśni jakie kroki należy wykonać, aby prezentacja była możliwa,
 • szybko - poświęcając minimum czasu osiągany jest maksymalny efekt w stosunku do innych form zapoznawania się z systemem.

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych zdalnych prezentacji systemu xProfis Poligrafia po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla Państwa terminu.

Aby uzyskać więcej informacji lub ustalić termin prezentacji prosimy o kontakt:
 • Adrian Steciuk
 • e-mail: asteciuk@profis.com.pl
 • tel. 71 33 23 603