System xProfis Poligrafia obsługuje szerokie spektrum technologii produkcyjnych. 

Przedstawiamy przykładowe rozwiązania programu do obsługi wybranych technologii.

  • Druk Offsetowy
Rozbudowana parametryzacja maszyn i szablonów pozwala dobrać optymalne rozwiązanie produkcyjne.

Możliwość ustalenia składki

Szeroki wybór dostępnych składek arkuszowych.

Łączenie arkuszy

Program umożliwia łączenie zadań o różnych formatach gotowych, i różnych nakładach z ewentualną stratą na części arkuszy. 

Rejestracja wykonań 

Jest możliwość rejestracji wykonań z podziałem na stronę i przelot pojedynczego arkusza.

Wykonania rozruchu

Wybranym obróbkom w programie można przypisać generowanie osobnych wykonań rozruchu.
  • Druk cyfrowy

Zestawy kolorów

Zestawy kolorów używane są w zadaniach, gdy chcemy ilość drukowanych kolorów powiązać „na sztywno” z konkretną maszyną. Wybranie odpowiedniego zestawu kolorów, w zadaniu powoduje, że wczytane zostaną zarówno ilości kolorów z obu stron arkusza oraz maszyna i format druku.

Przykład ustawienia zadruku z zestawu kolorów.

Ceny zależne od nakładu

Przykład zmian cen, w zależności od nakładu.
  • Wielki format

Łączenie rolek w szerszy wydruk

Łączenie arkuszy wielkoformatowych z zakładką.
  • produkcja opakowań

Tworzenie wzornika

Można zdefiniować wyliczanie potrzebnej formatki dla danego wzoru pudełka, nie tylko FEFCO.

Tworzenie produktu 

Okno automatycznego tworzenia produktu.
  • Flekso

Przygotowalnia fleksograficzna

Okno zadania przygotowalni fleksograficznej z uzupełnionymi wymiarami kolorów.

Stacje maszyny

Można zdefiniować maszynę wykonującą wiele różnych czynności (w jednym przelocie) np. druk, lakierowanie, foliowanie, sztancowanie.
  • introligatornia

Zakładka Introligatornia w zleceniu

W zakładce Introligatornia możliwe jest zdefiniowanie/uzupełnienie danych dotyczących prac introligatorskich. Na liście znajdują się obróbki wygenerowane dla zadania na podstawie wcześniej określonego szablonu.

Uszlachetnianie

Fragment karty technologicznej z widoczną sekcją dotyczącą uszlachetniania. Program przystosowany jest do obsługi m.in.: falcowania, lakierowania, foliowania, czy hotstampingu.
  • pakowanie

Pakowanie z logistyką

Przykład wykorzystania pakowania. Jednym z modułów w programie jest Logistyka, dzięki niej jesteśmy w stanie w łatwy sposób zarządzać naszymi dostawami oraz stanem magazynu.

Dostawa

Formularz dostawy. Program xProfis Poligrafia umożliwia dodanie kilku dostaw do jednego zlecenia.