xProfis Poligrafia - oprogramowanie dla drukarni

 • xPROFIS Poligrafia + Comarch ERP Optima

To zintegrowany system zarządzania produkcją w poligrafii. Umożliwia on systematyczne i stopniowe wdrażanie, dzięki wieloelementowej charakterystyce oprogramowania. Poszczególne funkcjonalności mogą działać niezależnie od siebie, co pozwala na zmniejszenie kosztów wprowadzenia programu do firmy, a także ułatwia przeprowadzenie niezbędnych szkoleń wśród pracowników. Nasz program do zarządzania  firmą poligraficzną znajdzie zastosowanie w:

 • drukarniach offsetowych,
 • drukarniach cyfrowych,
 • drukarniach wielkoformatowych,
 • drukarniach fleksograficznych.
 • drukarniach sitodrukowych,
 • drukarniach termotransferowych,
 • zakładach produkcji opakowań
 • przygotowalniach i innych
xprofis

Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poligraficznych

Macchine industriali per stampe a 5 colori

Modułowa struktura programu pozwala na dobranie odpowiednich elementów systemu, w zależności od wymagań i możliwości przedsiębiorstwa. Dlatego korzystanie z naszego programu do zarządzania drukarniami możemy polecić zarówno małym firmom, które dopiero zaczynają budować swoją pozycję na rynku, jak i przedsiębiorstwom z ugruntowaną pozycją. Tym pierwszym system ułatwi zarządzanie i rozwój, natomiast duże podmioty korzystając z naszego systemu zarządzania produkcją w poligrafii, zoptymalizują wewnętrzne procesy. 

xProfis Poligrafia w połączeniu z oprogramowaniem Comarch ERP Optima to najkorzystniejsze rozwiązanie dedykowane branży poligraficznej. System Comarch jest najpopularniejszym programem do administrowania w sektorze MŚP. Dzięki naszym wysiłkom, stworzeniu nowych modułów, udało się zbudować program zarządzający drukarniami, który:

 • redukuje koszty związane z managamentem,
 • jest prostszy w obsłudze niż konkurencyjne rozwiązania,
 • został sprawdzony już w kilkudziesięciu tysiącach przedsiębiorstw,
 • jest po prostu skuteczny.

Oprogramowanie dla drukarni offsetowych

Nasz system ERP może zostać wdrożony praktycznie w każdej drukarni. Zastosowanie oprogramowania xProfis Poligrafia w połączeniu z Comarch ERP Optima ułatwi zarządzanie w offsetowych drukarniach arkuszowych i rolowych. Niezależnie od technologicznej specyfiki, jesteśmy w stanie skonfigurować system w taki sposób, żeby przyczyniał się do optymalizacji pracy w każdej firmie.

Modułowa struktura pozwala dowolnie konfigurować program, tak by przyczyniał się on do minimalizacji kosztów i zwiększał wydajność zarządzania. Właścicieli drukarni offsetowych w programie XPROFIS powinny zainteresować takie komponenty funkcjonalne, jak:

 • Kalkulacje – moduł umożliwia np. wyliczenie bardzo skomplikowanych prac drukarskich, niezależnie od rozbieżnych wycen poszczególnych etapów. Wspomaga też optymalne zarządzanie zasobami drukarni offsetowej, czy np. wprowadzanie rabatów i promocji, przy zachowaniu pełnej rentowności tych procesów.
 • Zarządzenie produkcją – czyli prostsze kolejkowanie, ocena pracochłonności zadania czy monitorowanie braków.
 • Obsługa zleceń – moduł do optymalizacji pracy w magazynie.

Wsparcie zarządzania drukarnią wielkoformatową

Lepszą wydajność pracy można również osiągnąć, wdrażając nasz system w drukarniach wielkoformatowych. Przy produkcji materiałów o większych rozmiarach szczególnie istotne jest zadbanie o takie elementy, jak:

 • płynność realizacji zamówienia,
 • optymalizacja gospodarowania zasobami,
 • redukcja czasu potrzebnego do wykonania zlecania,
 • zwiększenie jakości obsługi klienta (możliwe dzięki zarządzaniu drukarnią z pomocą modułu Kalkulacje internetowe).

Automatyzacja procesów, zmniejszenie zużycia materiałów czy ułatwienia w księgowaniu to elementy, które usprawnią pracę każdej firmy. Dlatego też wdrożenie systemu ERP, powinno przyczynić się do sprawniejszego zarządzania w różnego rodzaju drukarniach. Z usług naszej firmy korzystają drukarnie wykonujące wydruki zarówno arkuszowe jaki rolowe w różnych technologiach:

 • offsetowych,
 • cyfrowych,
 • wielkoformatowych,
 • fleksograficznych.
 • sitodrukowych,
 • termotransferowych,
 • zakładach produkcji opakowań
 • przygotowalniach i innych

Również w przypadku przygotowalni fleksograficznych oprogramowanie XPROFIS jest w stanie zredukować koszty związane z tym skomplikowanym procesem.

Szeroki zakres wsparcia dla użytkowników

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę związaną z doradztwem, wdrożeniem i wsparciem użytkowników systemu xProfis Poligrafia + Comarch ERP Optima.

Technical service design.

Decyzyjne dylematy

Świat nabrał tempa. W dobie tak błyskawicznych zmian jakie zachodzą w świecie biznesu, umiejętność szybkiego reagowania i przewidywania nieprzewidywalnego staje się decydująca o powodzeniu lub klęsce. Ci, którzy podejmą wyzwanie i dostatecznie szybko zrozumieją na czym polegają szanse stworzone przez nowe technologie informatyczne i internetowe oraz podejmą próbę wykorzystania ich w biznesie, zwiększają szanse na sukces, natomiast Ci, którzy nie zrozumieją lub zrobią to zbyt późno, mogą ponieść straty.

Własne rozwiązania? Na ogół okazują się mniej ekonomiczne.

Oczywiście można wykonywać kalkulacje w Excelu i obsługiwać zlecenie bez wykorzystania systemu informatycznego. Można również zatrudnić programistę i rozwijać swój własny autorski system. Jednakże powstaje pytanie, na ile jest to ekonomiczne. Jaki jest wówczas stosunek poniesionych wydatków do osiągniętego poziomu obsługi?
xProfis Poligrafia można wdrażać etapami, co zapewnia pełną kontrolę nad wydatkami na informatyzację, a także na racjonalne zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

Poligrafia i Optima

Wdrożenie można rozpocząć od pakietu podstawowego, który w dalszych krokach może być rozbudowywany o kolejne moduły. Dzięki temu wdrażanie systemu jest płynne, a jego konfiguracja i funkcjonalność – zawsze dobrze dopasowane do rozmiaru i potrzeb przedsiębiorstwa.
Brak środków na zakup i wdrożenie oprogramowania? Obecnie istnieje szeroki wachlarz narzędzi wsparcia inwestycji przedsiębiorstw.

„Mimo, iż coraz więcej firm świadomych jest ogromnych możliwości przewagi konkurencyjnej, jakie daje wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych, zdaje sobie jednocześnie sprawę z ograniczeń finansowych ich zakupu i wdrożenia we własnej firmie. Stanowi to znaczącą barierę zwłaszcza dla podmiotów nowopowstałych.
W tej sytuacji część przedsiębiorstw nie mogąc sfinansować tego rodzaju inwestycji ze środków własnych rezygnuje z przedsięwzięć prorozwojowych, co jeszcze bardziej osłabia ich pozycję konkurencyjną na rynku.
Istnieje tymczasem szeroki wachlarz narzędzi wsparcia inwestycji przedsiębiorstw, związanych zwłaszcza z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii IT w MSP takich jak: leasing operacyjny IT, dotacje UE czy kredyt technologiczny.” –
Joanna Dominiak, Kierownik ds. Finansowania COMARCH ERP.

Dlaczego xProfis Poligrafia? Wiemy jak to robić.

Rozwijamy się, stale podnosimy swoje kwalifikacje. Rozmawiamy z użytkownikami. Wraz z klientem analizujemy procesy, przebiegające w jego firmie. Doradzamy, jak dostarczane przez nas narzędzia mogą mu w tym pomóc. Działamy tak, aby nasi klienci nie myśleli o systemie jako o problemie, z którym sobie trzeba radzić, a postrzegali go jedynie jako sprawnie funkcjonujące narzędzie.

 • Moduły

Kalkulacje

Moduł Kalkulacje jest centralną częścią systemu. Kalkulacje tworzone w tym module, które stają się zleceniami generują zadania do wykonania obsługiwane w modułach Zarządzanie produkcją i Stanowisko produkcyjne.

Moduł Kalkulacje daje możliwość przygotowania szybkiej kalkulacji nawet bardzo złożonych prac drukarskich według rożnych zasad wyceny. Jest tak skonstruowany, aby dać szereg opcjonalnych możliwości z uwagi na kluczowe znaczenie kalkulacji dla pozyskania klienta i zapewnienia jej rentowności. Wyliczenia nawet bardzo złożonych kalkulacji są dokładne, błyskawiczne, pozbawione omyłek i błędów rachunkowych.

Różne metody wycen możliwe do zastosowania w kalkulacji oferty

Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji pozwala z jednej strony uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji przy określeniu szeregu czynników, które mają na to wpływ, takich jak np. ceny materiałów, dostępne maszyny, koszty rozruchu, koszty pracowników, narzuty, marże usług własnych i obcych oraz wiele innych.

Szablony i receptury, czyli gotowe wzorce do wykonania szybkiej kalkulacji

Szablony zleceń stanowiące wzorce różnych rodzajów prac np. książek, kalendarzy itd. wraz z recepturami są doskonałym narzędziem do generowania specjalizowanych kalkulacji. Dzięki temu oferty przygotowuje się jeszcze szybciej i unika się błędów użytkownika.

Algorytmy wspomagające ekonomicznie wykorzystanie materiałów i zasobów

Skalkulowanie jak najbardziej ekonomicznego rozwiązania przy pomocy algorytmów wspomagających wyznaczenie dla zadanych parametrów najlepszych rozwiązań dotyczących materiałów (np. papieru), oraz dostępnych maszyn. Przykład: algorytm jak najlepszego rozmieszczenia żądanego formatu na dostępnych formatach papieru.

Rabaty i poziomy cenowe umożliwiające prowadzenie skutecznej polityki cenowej

System ułatwia opracowanie i stosowanie przemyślanej polityki cenowej. Każdemu klientowi można przypisać określony rabat, który zostanie każdorazowo uwzględniony w kalkulacji dla niego sporządzanej lub przypisać klienta do określonego poziomu cenowego. Ze względu na konieczność elastycznego podejścia do ceny, po wyliczeniu przez system właściwej kwoty można w uzasadnionych przypadkach „ręcznie” ją skorygować lub w ten sam sposób zmienić marżę albo rabat.

Oferta dla Klienta w postaci wydruku bądź e-maila

Wydruk oferty może być różny, dopasowany do rodzaju kalkulacji i do Klienta. Możliwy jest wybór drukowanej oferty z dostępnej listy zdefiniowanych dokumentów. Ofertę można również wysłać za pomocą poczty e-mail.

Komunikaty wspomagające obieg informacji

Szybki obieg informacji zrealizowano za pomocą komunikatów systemowych, czyli krótkich wiadomości generowanych zarówno automatycznie przez system jaki i wprowadzanych przez użytkownika. Ich zastosowanie w codziennej pracy to: ułatwienie kontroli nad przebiegiem realizacji zlecenia, szybki i prosty kontakt zarówno z odbiorcą wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Zarządzanie produkcją

Moduł Zarządzanie produkcją zawiera pełny zakres funkcjonalny modułu Kalkulacje, a ponadto usprawnia kolejne etapy realizacji usługi wykonywanej dla klienta. Stanowi narzędzie efektywnego organizowania realizacji prac poligraficznych.

Efektywne i racjonalne planowanie działań produkcyjnych przy uwzględnieniu szeregu czynników.
Planowanie produkcji jest realizowane poprzez takie funkcje modułu jak:

 • kolejkowanie zadań - brany jest pod uwagę m.in. plan zmian, przestoje i przerwy (np. serwis maszyny),
 • ocena rzeczywistej pracochłonności zadania,
 • pomiar wykorzystania zasobów,
 • bieżące monitorowanie wszelkich braków i błędów produkcyjnych.

Wykresy Gantta przedstawiające w sposób graficzny plan produkcyjny jak i zrealizowane wykonania wspomagają planowanie i koordynowanie produkcji.

Wykresy Gantta mają przede wszystkim zastosowanie dla osoby planującej produkcję jako narzędzie do analizy zajętości poszczególnych stanowisk produkcyjnych, diagnozy wąskich gardeł jak i narzędzie umożliwiające prześledzenie ścieżki produkcyjnej zlecenia. Pomocne są również dla pracowników produkcyjnych, przedstawiając w przejrzysty sposób zaplanowane dla nich na dany dzień zadania do realizacji.

Proces produkcji może być wspomagany systemem komunikatów i maili na poszczególnych etapach.

Śledzenie stanu realizacji zlecenia oraz możliwość przypisania różnorodnych komunikatów i maili do poszczególnych etapów zlecenia wspomagają zarządzanie produkcją. Przykładowo możliwe jest zdefiniowanie poniższych systemowych komunikatów i maili:

 • komunikat do osoby obsługującej zlecenie od strony handlowej w przypadku zawieszenia wykonywania zlecenia,
 • mail do klienta w przypadku zakończenia realizacji zlecenia,
 • komunikat systemowy jeśli termin uruchomienia wykonywania zlecenia minął, a realizacja nie została rozpoczęta.

Stanowisko produkcyjne

Moduł Stanowisko produkcyjne to wygodne rejestrowanie wykonanych zadań przez pracowników produkcyjnych, możliwość zawieszenia lub przerwania realizacji zadania, komunikacja z innymi działami przedsiębiorstwa.

Obsługa zleceń

Moduł Obsługa zleceń przeznaczony jest dla osób zarządzających magazynem i mającym dostęp do dokumentów handlowo-magazynowych. Moduł umożliwia podgląd szczegółów zleceń i kalkulacji, drukowania dokumentów oraz wystawiania dokumentów handlowych i finansowych.

Funkcje modułu Obsługa zleceń :

 • Wprowadzanie i edycja kontrahentów
 • Wprowadzanie i edycja towarów i usług
 • Wysyłanie i wydruk ofert
 • Nadawanie statusów
 • Wystawianie dokumentów handlowych dla surowców, usług, i produktów gotowych (magazynowych, faktur, zamówień, rezerwacji)
 • Tworzenie wydruków produkcyjnych

Multistanowisko produkcyjne

Rozszerzona wersja modułu Stanowisko Produkcyjne przeznaczona dla wielu użytkowników systemu (na hali produkcyjnej). Z modułu może korzystać kilku pracowników, logujących się na zmianę do systemu Profis z jednego komputera.

Obsługa CTP

Moduł do obsługi CTP. Moduł Obsługa CTP zawiera funkcjonalność Stanowiska produkcyjnego Stanowiska produkcyjnego z rozszerzeniem do wprowadzania i obsługi prostych zleceń CTP realizowanych na zewnątrz.

Logistyka

Moduł Logistyka zawiera funkcje Obsługi Zleceń i Stanowiska produkcyjnego. Dodatkowo umożliwia obsługę partii towarów (współpraca z modułem Optima Handel Plus).

Kalkulacje internetowe

Obsługuje osobny kanał sprzedaży – internet. Pozwala klientom na samodzielne zarejestrowanie się, a potem logowanie i wykonywanie kalkulacji wg przygotowanych dla nich szablonów również indywidualnych, w ich języku i walucie. Umożliwia zamówienie wg wykonanej kalkulacji, wprowadzenie wielu dostaw, wielokrotne przesłanie plików oraz podgląd i odrzucenie bądź akceptację zrastrowanych obrazów, śledzenie realizacji, pobranie faktury bądź innego dokumentu.

Funkcje modułu Kalkulacje internetowe :

 • Rejestracja/logowanie
 • Kalkulowanie zgodne z aplikacją główną
 • Zamawianie wraz z określaniem terminów plików/akceptacji
 • Wielokrotne przysyłanie plików projektowych
 • Podgląd plików zrastrowanych z możliwością odrzucenia bądź akceptacji.
 • Śledzenie zlecenia
 • Pobranie faktury bądź innego dokumentu
 • Przegląd swoich kalkulacji i zleceń
 • KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Wyeliminowanie nierentownych zleceń. Przeprowadzenie rzetelnej kalkulacji, która z jednej strony pozwala uzyskać możliwie najniższą cenę dla klienta, z drugiej strony pozwala utrzymać rentowność produkcji.

Kalkulacja w systemie xProfis Poligrafia jest sporządzana przy określeniu wielu czynników, które mają na nią wpływ, takich jak np. ceny materiałów, dostępne maszyny, koszty rozruchu, koszty pracowników, narzuty, marże usług własnych i obcych oraz wiele innych. Przy minimalnym czasie poświęconym na kalkulację, bez pomyłek, można osiągnąć maksymalny efekt – rzetelną kalkulację korzystną zarówno dla klienta jak i drukarni.

Bardziej ekonomiczne gospodarowanie czasem, materiałami i zasobami.

„…skomplikowana wycena kalendarza trójdzielnego, dzięki szablonom zawierającym wszelkie parametry niezbędne do oszacowania kosztu, skróciła się z kilkunastu do 2-3 minut….” –
fragment artykułu opisującego wdrożenie xProfis Poligrafia w drukarni TŻ pt. „Przełomowa Decyzja” Świat Poligrafii 05/2010

Mocne narzędzie marketingowe i nowy kanał pozyskiwania Klientów poprzez wykorzystanie modułu internetowego

Ilość różnorodnych transakcji dokonywanych przez Internet z roku na rok lawinowo rośnie. Umożliwienie składania zamówień przez Internet to jeszcze jeden sposób na zwiększenie ilości klientów. Będzie to możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę, bez kosztów obsługi przyjmowania zleceń.

Podniesienie prestiżu i wysoka jakość obsługi klienta

Błyskawiczna, bezbłędna kalkulacja zakończona profesjonalnym wydrukiem lub e-mailem do klienta z pewnością podniesie prestiż każdej drukarni. Wyeliminowanie części obowiązków, czasem żmudnych i czasochłonnych. Pozostaje wówczas więcej czasu na rzeczy istotne i kluczowe dla biznesu.

Redukcja błędów w obsłudze zleceń

Każdy wie, jak kosztowne bywają pomyłki. Źle wystawiona faktura, zła kalkulacja, zgubione notatki, brak przepływu informacji między pracownikami. To denerwuje i kosztuje. Dzięki systemowi można wyeliminować większość tego typu niefortunnych zdarzeń.

Płynność realizowanych procesów w przedsiębiorstwie.

Każdy wie, co ma robić. Każdy jest dobrze poinformowany. Wszystko pod kontrolą. Bez systemu informatycznego jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Lepsze zarządzanie danymi

Istnieje możliwość archiwizowania wykonanych już kalkulacji i zleceń, i powrotu do nich w przyszłości.

 • Wymagania sprzętowe i programowe:
 • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
 • 2 GB pamięci RAM *
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 Service Pack 1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016.
 • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
 • Program pracuje w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 lub 2017

Uwaga:
* 4GB gdy używany jest moduł Comarch ERP Optima Analizy BI